Kvalitetspolitik


In Vitro A/S’ kvalitetspolitik

Vores kvalitetspolitik er fastlagt af ledelsen og bestyrelsen. In Vitro har siden 2022 forpligtet sig til at arbejde ud fra og kontinuerligt forbedre kvalitetsstyringssystemet i henhold til ISO 9001 og ISO 13485. Vores kvalitetspolitik fastlægger rammerne for vores kvalitetsmål og kontrolleres regelmæssigt.

Kvalitet handler ikke kun om produkternes kvalitet, men også om kvaliteten i hvert enkelt procestrin. Det er vores ambition at forstå vores kunders behov, så vi kan tilbyde produkter og løsninger af høj kvalitet for den enkelte kunde. Kvalitet for os, handler om at give dig en god oplevelse som kunde hos In Vitro. Derfor har vi hos In Vitro procedurer og beskrivelser inden for alle arbejdsområder for at sikre dig, at du får den bedste service. Velvidende at procedurer og beskrivelser aldrig kan erstatte den gode oplevelse, som vi kan og vil bidrage til med fleksibilitet og dialog.

In Vitro A/S vil yde det højst mulige kvalitetsniveau i distribution, service og support af vores produkter. Kvalitet og overensstemmelse med alle relevante myndigheds- og kundekrav samt Forordning (EU) 2017/745 (MDR), 2017/746 (IVDR), ISO 9001 og ISO 13485, som er fundamentet for vores bestræbelser.
Vores fem kvalitetsmål

1. Kundeorientering: Vi vil tiltrække nye og fastholde kunder ved at være lydhør over for deres behov, serviceminded og løsningsorienterede.

2. FN´s verdensmål: Vi vil løbende udvikle virksomheden med afsæt i FN´s verdensmål og skærpe krav til vores leverandører vedrørende deres arbejde med klima, miljø og etik. I In Vitro har vi valgt at arbejde med følgende fire verdensmål:

Mål 3: Sundhed og trivsel

Mål 4: Kvalitets uddannelse

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

3. Leverandørsamarbejde: Vi vil have et veldefineret og værdiskabende samarbejde med vores leverandører for at sikre kvalitet, pris, distributions-flow samt leveringssikkerhed på essentielle produkter og adgang til nye innovative produkter.

4. En god arbejdsplads: Vi vil ansætte, fastholde og uddanne vores medarbejdere, med det formål at alle medarbejdere er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer, for at vi kan nå vores mål og medarbejderne trives.

5. En aktiv kvalitetspolitik: Vi vil kontinuerligt vedligeholde og forbedre ledelsessystemet iht. ISO 13485 så det til enhver tid opfylder lovmæssige krav, kundekrav og egne krav relateret til produktkvalitet og kundetilfredshed.

Vores processer og forbedringer

Vores processer skal hjælpe os med at opfylde vores kunders behov og forventninger. For at nå dette mål sørger vi løbende for at forbedre processerne. Forbedringer initieres af vores medarbejdere og ledelsen gennem dialog med kunder, leverandører og eksterne samarbejdspartnere og ved hjælp af efterprøvninger.

Ansvarligt leverandørsamarbejde

Vi udvælger nøje vores leverandører efter fastlagte principper. Vi vurderer vores leverandører ud fra, hvor i verden produkterne bliver produceret og hvordan de er produceret i forhold til miljø, klima, arbejdskraft og sikkerhed. Så vidt muligt, vælger vi leverandørerne efter et nærhedsprincip i forhold til leverandørernes produktionssteder, hvorfor vi primært samarbejder med europæiske leverandører. Dette gør det langt lettere at besøge og kontrollere at forholdene for medarbejdere, miljø og sikkerhed er i orden. Samtidig mindsker det også transportbehovet og understøtter vores ønske om at være en bæredygtig virksomhed med fokus på ansvarligt forbrug og produktion, herunder positive miljø og klima tiltag.

Transport, lager og levering

Ud fra vores nærhedsprincip har vi valgt at servicere vores kunder fra vores eget lager i Fredensborg, da vi ønsker at beholde arbejdspladser i Danmark, i stedet for at flytte lageret til udlandet. Og så synes vi, det giver rigtig god mening, at du får én forsendelse og én faktura fra ét og samme sted. Den største fordel er dog, at du kan få leveret vores lagervarer fra dag til dag, samt at vi har mulighed for at lave specielle reservationer af serum og forbrugsvarer efter behov.

Egen vogn i Storkøbenhavn

I hovedstadsområdet har vi valgt at køre ud med vores egen vogn og vores gode chauffører. Det giver os mere fleksibilitet og bedre kontrol i leveringsprocessen. Det er ikke alle virksomheder eller forskningsinstitutioner, der har et centrallager, og i de tilfælde bringer vores chauffører gerne dine varer helt hen til din dør eller dit laboratorium. I resten af landet benytter vi en ekstern transportør til at udbringe vores varer.


I over 30 år har vi leveret laboratorieudstyr og forbrugsvarer til laboratorier, hospitaler, universiteter og life science-branchen. Vi sælger og producerer forbrugsvarer, møbler og udstyr til laboratorier i Danmark. Fra forskningslaboratorier, hospitalslaboratorier, universitetslaboratorier, offentlige forskningsinstitutter til private forskningsvirksomheder.


Betingelser