Kvalitetspolitik

Vores ambitioner

In Vitro A/S  er et firma, der sælger og producerer forbrugsvarer, møbler og udstyr til laboratorier i Danmark.  Vores største ambition, er at vi kan bidrage lokalt,  ved at skabe en virksomhed i udvikling, der skaber arbejdspladser, og hvor arbejdsglæde, miljø og gode kundeoplevelser, er i fokus. For os betyder det, at vi altid forsøger at skabe stabilitet i vores arbejde og udvikler relationer bygget på tillid og respekt. Vi søger glade og tilfredse samarbejdspartnere, samt at skabe balance og nærhed til vores  medarbejdere, og samfundet i øvrigt. Vi tror på at når vi opnår dette, opnår vi gode resultater for vores kunder, leverandører og os selv. 

 

Bestilling

Vi leverer vores forbrugsvarer omkostningsfrit. Der pålægges dog et ekspeditions- og leveringsgebyr på 300 kroner for frost- og kølevarer.

 

Leverandører og ansvarligt Indkøb

Vi udvælger nøje vores leverandører efter nogle faste principper. Vi vurderer vores leverandører ud fra hvor i verden produkterne er producerede og hvordan de er producerede i forhold til miljø, arbejdskraft og sikkerhed. I den grad det er muligt, vælger vi leverandørerne efter et nærhedsprincip i forhold til leverandørernes produktionssteder. Dette gør det langt lettere at besøge og kontrollere at forholdene for medarbejdere, miljø og sikkerhed er i orden.

 

Lager i Danmark

Ud fra vores nærhedsprincip, har vi valgt at servicere vores kunder fra vores eget lager i Fredensborg, da vi ønsker at beholder arbejdspladser i Danmark, i stedet for at flytte lageret til udlandet. Og så synes vi det giver rigtig god mening at du får én forsendelse og én faktura fra ét og samme sted. Den største fordel er dog, at du kan få leveret vores lagervarer fra dag til dag, samt at vi har mulighed for at lave specielle reservationer af serum og forbrugsvarer efter behov.

 

Lokal forsendelse

I hovedstadsområdet har vi valgt at køre ud med vores egen vogn og vores egen gode chauffører. Det giver os mere fleksibilitet og bedre kontrol med kvaliteten af den vare vi leverer. Det er ikke alle virksomheder eller forskningsinstitutioner, der har et centrallager, og i de tilfælde bringer vore chauffører gerne dine varer helt hen til din dør eller dit laboratorium. I resten af landet har vi en ekstern transportør til at udbringe vores varer. 

 

Kvalitet

Kvalitet for os, er at give dig en god oplevelse som kunde hos In Vitro.  Derfor har vi hos In Vitro procedurer og beskrivelser inden for alle arbejdsområde, for at sikre dig at du får den bedste service. Vel vidende at procedurer og beskrivelser aldrig kan erstatte, den gode oplevelse vi kan bidrage til, igennem fleksibilitet og dialog.

 

Miljø

Vi har valgt at gå væk fra at printe og sende nyhedsblade og reklamer. Det har vi primært gjort for at øge vores bidrag til naturen, og de generationer der kommer efter os. Det betyder at vi i stedet sender e-mails til jer der er interesserede. Du kan finde vores nyheder på www.in-vitro.dk og på LinkedIn. Transporten fra vores leverandører til os, har vi samlet til et centrallager. Dette betyder at vi ikke leverer dine varer fra flere forskellige lagre, og at du dermed for en samlet forsendelse. Det synes vi giver god mening i forhold til håndtering af flere forskellige følgesedler og at vi kan nedbringe forbruget af pakkemateriale og kørsel med lastbil. Vi udfører desuden affaldssortering, så de fleste af vores genbrugelige produkter bliver genbrugt. Vi rapporterer til relevante institutioner omkring bortskaffelse af elektronik. 


Betingelser