In Vitro's Miljøpolitik

In Vitro er 24. maj 2022 blevet certificeret efter ISO-standarden 14001:2015. Formålet med at indføre 'Miljøledelse efter ISO 14001' er, at In Vitro A/S skal være i stand til:

  • at risikovurdere vores organisations miljøforhold
  • proaktivt arbejde med miljø-tiltag og bæredygtighed som en del af kerneforretningen
  • give ledelsen sikkerhed for, at vores mål for bæredygtighed og miljø nås


In Vitro A/S fokuserer på de væsentligste miljøforhold i virksomheden, sikrer reduktion af miljøpåvirkningen, og fokuserer på løbende at skabe miljømæssige forbedringer.Et aktivt miljøvalg

Vi fokuserer på genbrug, vedvarende energiformer og reducering af CO2 udledning.

Vi tilbyder derfor at tage pap og plast-emballage med retur til genbrug for vores kunder. Vi transporterer ikke vores produkter rundt i Europa mellem flere lagre, men sørger for at de kommer direkte fra leverandøren til vores lager i Region Hovedstaden og derfra direkte til kunden. Desuden vil vi primært tilbyde produkter fra leverandører i Europa. Dels for at minimere transport og dels for at sikre, at vores leverandører har fokus på miljø og klima samt CSR.

Ved stortset kun at benytte elektronisk markedsføring reducerer vi papirspild væsentligt. Derfor er vores kataloger og marketingsmateriale nu næsten kun elektroniske.Livscyklusperspektiv

I ISO 14001:2015 bliver der lagt ekstra vægt på et livscyklusperspektiv. Det betyder, at In Vitro skal tage højde for hele produktets levetid. Hvor stor miljøpåvirkning produktet har ved produktion, drift, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Det vil vi have fokus på i f.t. de produkter, vi selv producerer og i f.t. vores leverandører.


Lovgivning In Vitro overholder:
In Vitro's miljøpolitik