Brug for hjælp?
info@in-vitro.dk
+45 4847 5070 (kl.8-16)

MEM w/ Hanks' Salts Solution w/o L-Glutamine

BS-LM-H1146-500


Enhed: 500ML
Steriliseret: Ja
Lager: Leveringstid 25 dage

MEM med Hanks' Salts Solution og uden L-Glutamine

En modifikation af BME med øgede aminosyreniveauer for at ligne proteinindholdet i humane celler. MEM er et generelt anvendt medium, der er ideelt til vækst og vedligeholdelse af en lang række pattedyrcelletyper. Bruges ofte til at understøtte forankringsafhængige celler. Modificerede opløsninger kan dog understøtte andre celletyper, herunder calciumfri MEM til suspensionskulturer og MEM med Hanks' salte til diploide celler.

Minimum Essential Medium (MEM) er en modifikation af Eagles tidligere medium Basal Medium Eagle (BME), der indeholder højere koncentrationer af de essentielle næringsstoffer. Earles salte er blevet erstattet med Hanks' salte. Da bicarbonatkoncentrationen er væsentligt lavere, har dette medium en væsentligt reduceret bufferkapacitet.

Brug:
Tilskud, såsom antibiotika, bør tilsættes som sterile kosttilskud til mediet. Opbevaringsbetingelser og holdbarhed for supplerede produkter vil blive påvirket af kosttilskuddenes art. Steril serum bør ikke genfiltreres før eller efter tilsætning til et sterilt medium på grund af vækstfremmende kapacitet kan reduceres ved genfiltrering. Tilsæt 10 ml/l L-Glutamin 200 mM før brug af dette medium. Biosera anbefaler også at tilføje 10 % af føtalt bovint serum i mediet.


Specifikationer:
Teoretisk pH: 7,2 ± 0,3
Osmolalitet: 285 mOsm/kg ± 10 %
Farve: Rød, orange opløsning
Opbevaringsforhold: +2°C til +8°C, beskyttet mod lys
Holdbarhed: 24 måneder
Sterilitetstest: Bakterier under aerobe og anaerobe forhold / Svampe og gær
Endotoksin: < 1 EU/ml
Cellevæksttest: Medium testet for evnen til at understøtte L929 eller MRC-5 cellevækst

Anbefalet brug:
- Overhold produktets opbevaringsbetingelser
- Brug ikke produktet efter dets udløbsdato
- Opbevar produktet i et område beskyttet mod lys (ikke nødvendigt for saltvandsopløsninger).
- Manipuler produktet under aseptiske forhold
- Bær tøj, der er tilpasset håndteringen af ??produktet for at undgå kontaminering (f.eks. handsker, maske, hygiejnehætte, overall...)

Produktet er beregnet til at blive brugt in vitro, kun i laboratoriet. Brug det ikke i terapi-, human- eller veterinærapplikationer.

Tegn på forringelse:
Mediet skal være klart og fri for partikelformigt og flokkuleret materiale. Må ikke bruges, hvis mediet er uklart eller indeholder et bundfald. Andre tegn på forringelse kan omfatte farveændring eller forringelse af fysiske eller præstationskarakteristika.

Gå til kategorien

Datablad

Kat.nr:: BS-LM-H1146-500
Nettovægt i kg: 0.65
Steriliseret: Ja
Partnr.: LM-H1146_500