nr 2 billede

afstand

In Vitro blev certificeret efter ISO-standarden 9001:2015, 13485:2016 og 14001:2015 i maj 2022. Siden 2020 har vi været i gang med en større udviklingsproces. Vision og strategi er blevet revitaliseret og vi arbejder nu med en tredobbelt bundlinje. De tre certificeringer skaber en ramme for de krav og mål, vi har stillet os selv. Nu er vi på vej mod nye mål, godt hjulpet af de tre ISO-certificeringer. 

ISO 9001

Certificering inden for kvalitet med standarden 9001:2015 betyder bl.a., at vi efterlever krav til, hvordan vi opbygger og vedligeholder ledelsessystemer, som tilgodeser både kunder, myndigheder og lovmæssige krav. Under processen har vi fremmet en dedikeret tilgang til processer, hvor det særligt er vores kunders behov, effektivitet, objektive målinger og merværdi, der er i fokus. Læs mere om In Vitro's Kvalitetspolitik

ISO 14001

Ligeledes er vi i 2022 blevet 14001:2015 certificeret. Vi har valgt at certificere vores miljøledelsessystem for at give os en klar ledelsesramme til at reducere vores miljøpåvirkninger og sikrer, at vi opfylder lovkravene og opbygger tillid hos vores interessenter. Med 14001:2015 standarden har vi fået en systematisk tilgang til at planlægge, implementere og styre vores miljøledelsessystem. Læs mere om In Vitro's Miljøpolitik

ISO 13485

Certificeringen inden for medicinsk udstyr ISO 13485:2016 betyder bl.a., at vi løbende skal demonstrere vores evne til at levere medicinsk udstyr og relaterede tjenester, der konsekvent opfylder vores kunders behov og gældende lovkrav. Det har vi valgt at arbejde med, fordi vi er producent af IVUS-produktlinjen, som er medicinsk udstyr til bl.a. steril urinprøvetagning og cryoløsninger til celledyrkning.


Certificeringerne er ikke målet, men vejen til at blive en bæredygtig virksomhed, som yder det højst mulige kvalitetsniveau i distribution, service og support af vores produkter. Samtidig med at vi driver en virksomhed, der er i overensstemmelse med alle relevante myndigheds- og kundekrav samt Forordning (EU) 2017/745 (MDR), 2017/746 (IVDR), ISO 9001 og ISO 13485, som er fundamentet for vores bestræbelser.ISO 9001 og 14001


iso5